گچساران و باشت
سید با قدرت آمد / تصاویر  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
سید با قدرت آمد / تصاویر
۱۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۴۴