کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده
صاعقه جان دامدار دیشموکی را گرفت
صاعقه جان دامدار دیشموکی را گرفت
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۰:۰۴
خودکشی به مثابه امری جمعی
خودکشی به مثابه امری جمعی
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۱۸
اسبان دژکوب!
اسبان دژکوب!
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۰:۱۵